Statystyka monetarna i finansowa

Adekwatność kapitałowa banków

Dane dotyczące adekwatności kapitałowej prezentowane są w dwóch różnych schematach. Obejmują one dane na temat funduszy własnych banków, ponoszonego przez nie ryzyka oraz współczynnika wypłacalności / współczynnika kapitałowego.


W pliku Adekwatność kapitałowa COREP ITS prezentowane są dane dotyczące adekwatności sektora bankowego w Polsce począwszy od marca 2014 r. Dane opracowane zostały na podstawie wzorów formularzy sprawozdawczych określonych w załączniku nr I i II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (wraz z późniejszymi zmianami) ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013.

Zostały one przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków łącznie z ich oddziałami zagranicznymi (bez oddziałów instytucji kredytowych, które nie ustalają funduszy własnych i współczynnika wypłacalności).

Dane te będą publikowane po zakończeniu każdego kwartału.

Pliki do pobrania:W pliku Adekwatność kapitałowa prezentowane są dane dotyczące adekwatności kapitałowej sektora bankowego w Polsce od marca 2010 r. do grudnia 2013 r. Dane opracowane zostały na podstawie wzorów formularzy sprawozdawczych określonych w Uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Zostały one przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków (bez oddziałów instytucji kredytowych, które nie ustalają funduszy własnych i współczynnika wypłacalności oraz bez oddziałów zagranicznych).

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję