Statystyka i sprawozdawczość

Rachunki finansowe

Kwartalne rachunki finansowe

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. Są one zestawiane w oparciu o zasady zawarte w ESA 2010 oraz z uwzględnieniem wymogów EBC.

Kwartalne rachunki finansowe opracowane przez NBP obejmują zestawienia danych bilansowych, tzw. bilanse finansowe, oraz zestawienia o transakcjach za okres począwszy od IV kwartału 2003 r. (dla transakcji - od I kwartału 2004 r.).

Regularna publikacja kwartalnych rachunków finansowych odbywa się do 25. dnia kalendarzowego czwartego miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą, tj. do 25. stycznia, kwietnia, lipca i października.

Szeregi czasowe są dostępne w formie tabeli przestawnej w pliku xlsx. Dane za ostatni kwartał są dodatkowo przedstawione w standardowym układzie prezentującym rachunki finansowe w odrębnym pliku. Opis głównych zasad zestawiania kwartalnych rachunków finansowych jest zawarty w "Objaśnieniach".

Roczne rachunki finansowe

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. Są one zestawiane w oparciu o zasady zawarte w ESA 2010 oraz z uwzględnieniem wymogów Eurostatu.

Roczne rachunki finansowe opracowane przez NBP obejmują zestawienia danych bilansowych, tzw. bilanse finansowe począwszy od roku 2003, oraz zestawienia o transakcjach od roku 2004 - dane nieskonsolidowane i skonsolidowane.

Regularna publikacja rocznych rachunków finansowych odbywa się do 25 kwietnia następnego roku wraz z publikacją danych kwartalnych za IV kwartał. Dane roczne są aktualizowane przy okazji kolejnych publikacji danych kwartalnych.

Szeregi czasowe są dostępne w formie tabeli przestawnej w pliku xlsx. Dane za ostatni rok są dodatkowo przedstawione w standardowym układzie prezentującym rachunki finansowe w odrębnym pliku. Opis głównych zasad zestawiania rocznych rachunków finansowych jest zawarty w "Objaśnieniach".


Objaśnienia do kwartalnych i rocznych rachunków finansowych

Do pobrania:
  1. Objaśnienia (PDF)

Dane z rocznych rachunków finansowych są wykorzystywane do wyznaczania trzech podstawowych oraz dwóch dodatkowych wskaźników w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych (Macroeconomic Imbalances Procedure – MIP):

  • przepływy kredytowe sektora prywatnego, dane skonsolidowane (w % PKB),
  • zadłużenie sektora prywatnego, dane skonsolidowane (w % PKB),
  • zobowiązania ogółem sektora finansowego, dane nieskonsolidowane (w ujęciu rok do roku),
  • zadłużenie sektora prywatnego, dane nieskonsolidowane (w % PKB),
  • dźwignia finansowa w sektorze finansowym (stosunek długu do kapitału własnego), dane nieskonsolidowane (w %).

Procedura ta została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.

Więcej informacji na temat MIP można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators

Raport jakości dotyczący statystyki rachunków finansowych wykorzystywanej do obliczania wskaźników MIP, opracowany przez NBP, dostępny jest na stronie internetowej Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB):
https://www.cmfb.org/main-topics/mip-qualityStopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-05-17
1 EUR4,5298
1 USD3,7288
1 CHF4,1347
1 GBP5,2602
100 JPY3,4142

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję