System finansowy

Współpraca z Unią Europejską

Memorandum of Understanding

Porozumienie jest częścią działań prowadzonych na rzecz wprowadzenia rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących stabilności finansowej oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy właściwymi organami, a także wynikiem uzgodnień podjętych przez Radę ECOFIN w październiku 2006 r. i październiku 2007 r. Celem porozumienia jest pogłębienie współpracy między organami, które muszą być zaangażowane w zarządzanie kryzysem finansowym i jego rozwiązywanie, tj.: organami nadzoru finansowego, bankami centralnymi i ministerstwami finansów państw członkowskich Unii Europejskiej. Porozumienie zobowiązuje wszystkich sygnatariuszy do prowadzenia współpracy transgranicznej między właściwymi organami, zarówno w zwykłych okolicznościach, w celu zapewnienia gotowości do zarządzania potencjalną sytuacją kryzysu transgranicznego, jak i w sytuacjach kryzysowych.

Porozumienie weszło w życie 1 czerwca 2008 r. po podpisaniu przez wszystkich 118 sygnatariuszy z 27 państw członkowskich UE oraz EBC. Zastępuje ono postanowienia porozumienia zawartego w 2005 r.

W związku z przystąpieniem do porozumienia Islandii, Lichtensteinu i Norwegii porozumienie rozszerzone o nowych sygnatariuszy weszło w życie w dniu 10 czerwca 2010 r.*) Powyższy dokument jest polskim tłumaczeniem wykonanym w Narodowym Banku Polskim. Oryginalny tekst porozumienia dostępny jest w anglojęzycznej wersji serwisu NBP.Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-09-17
1 EUR4,5789
1 USD3,8882
1 CHF4,1929
1 GBP5,3633
100 JPY3,5349

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję