System finansowy

Obroty na rynku walutowym
i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

W 2019 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 53 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od prawie 1 300 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2019 r. na rynku walutowym (obejmującym transakcje kasowe, outright forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, OIS, IRS oraz opcji na stopę procentową). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 13 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity jest pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:

 • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2019 r. wyniosły 8 864 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 1% według kursów bieżących), w tym 6 317 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego;
  • najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty netto tymi instrumentami w kwietniu 2019 r. wyniosły 5 190 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 12% według kursów bieżących), w tym 3 935 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego (wzrost w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 8% według kursów bieżących),
  • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) w kwietniu 2019 r. wyniosły 2 556 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 23% według kursów bieżących), w tym 1 749 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
  • rozwój prowadzonych przez pojedyncze banki platform transakcyjnych i kantorów internetowych pozwalał mniejszym podmiotom na realizację operacji wymiany walut po kursach zbliżonych do kursów kwotowanych na rynku hurtowym,
  • dużym zainteresowaniem cieszyły się internetowe platformy transakcyjne (tzw. platformy forex), umożliwiające klientom detalicznym spekulację z wykorzystaniem transakcji forward bez dostawy walut,
 • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej w kwietniu 2019 r. wyniosły 2 112 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 42% według kursów bieżących), w tym 1 229 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych (spadek w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 14% według kursów bieżących);
  • na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej istotnie wzrosło znaczenie operacji nominowanych w walutach Europy Środkowo-Wschodniej – w koronach czeskich i forintach węgierskich,
  • w krajowym sektorze bankowym powszechną praktyką było kierowanie transakcji instrumentami stopy procentowej OTC do rozliczenia w CCP – około 95% zrealizowanych operacji FRA i IRS było rozliczanych centralnie.

Czynniki wpływające na wspomniane tendencje oraz szczegółowe informacje dotyczące struktury tych rynków zostały przedstawione w opracowaniu Wyniki badania obrotów w kwietniu 2019 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Wyniki badania obrotów na światowym rynku walutowym i pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej, opracowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, są dostępne na stronie internetowej tej instytucji: bis.org/statistics/rpfx19.htm. Ponadto pod adresem: bis.org/statistics/triennialrep/national.htm znajdują się linki do opublikowanych przez niektóre inne banki centralne oświadczeń prasowych, w których przedstawiono wyniki badania obrotów dla ich krajowych rynków.

Plik do pobrania:

Zobacz również:

Wyniki badania w latach ubiegłych:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-10-05
1 EUR4,8128
1 USD4,8380
1 CHF4,9299
1 GBP5,5269
100 JPY3,3512

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję