System finansowy

Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce

W 2007 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły banki centralne i władze monetarne 54 krajów, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od około 1 280 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym (kasowym oraz terminowym – transakcji fx swapoutright-forward) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych (kontraktów FRA, IRS, CIRS oraz opcji walutowych i opcji na stopy procentowe). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 18 banków i oddziałów instytucji kredytowych.

Celem projektu „Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity” jest pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.

Poniżej prezentujemy najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:

  • średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym (transakcje spot, outright-forwardfx swap) wyniosły w kwietniu 2007 r. 8 813 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2004 r. o 39 proc. według kursów bieżących), z czego 6 510 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
  • średnie dzienne obroty na rynku walutowych instrumentów pochodnych (kontrakty CIRS i opcje walutowe) wyniosły w kwietniu 2007 r. 411 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2004 r. o 129 proc. według kursów bieżących), z czego 367 mln USD stanowiły transakcje na kurs złotego,
  • średnie dzienne obroty na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej (kontrakty FRA, IRS, w tym OIS oraz opcje na stopy procentowe) wyniosły w kwietniu 2007 r. 2 681 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2004 r. o 180 proc. według kursów bieżących), z czego 2 066 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.

Plik do pobrania:


Zobacz również:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję