System finansowy

Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce 2010

W 2010 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 53 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od 1.309 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym, który obejmuje rynek transakcji kasowych i pozagiełdowy rynek walutowych instrumentów pochodnych (w skład którego wchodzą: transakcje outright-forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe), oraz na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcji na stopy procentowe). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 17 banków i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity było pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:

  • średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym wyniosły w kwietniu 2010 r. 7.848 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 15% według kursów bieżących), z czego 5.879 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
    • średnie dzienne obroty na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) wyniosły w kwietniu 2010 r. 1.955 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 19% według kursów bieżących), z czego 1.405 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
    • średnie dzienne obroty na pozagiełdowym rynku walutowych instrumentów pochodnych wyniosły 5.893 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 14% według kursów bieżących), z czego 4.474 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
  • średnie dzienne obroty na krajowym rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcje FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcje na stopy procentowe) wyniosły w kwietniu 2010 r. 1.561 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2007 r. o 42% według kursów bieżących), z czego 1.472 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.


Plik do pobrania:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję