System finansowy

Obroty na rynku walutowym
i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

W 2016 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 52 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od ponad 1 200 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym (obejmującym transakcje kasowe, outright forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS – w tym OIS – oraz opcji na stopę procentową). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 16 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity było pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:

  • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2016 r. wyniosły 9 116 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 21% według kursów bieżących), w tym 5 959 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego;
    • najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty netto tymi instrumentami w kwietniu 2016 r. wyniosły 5 958 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 30% według kursów bieżących), w tym 3 714 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
    • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) w kwietniu 2016 r. wyniosły 2 083 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 10% według kursów bieżących), w tym 1 634 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
    • dużym zainteresowaniem cieszyły się internetowe platformy transakcyjne umożliwiające klientom detalicznym spekulację z wykorzystaniem transakcji forward bez dostawy walut,
  • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej w kwietniu 2016 r. wyniosły 1 558 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 49% według kursów bieżących), w tym 1 481 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych.

Wyniki badania obrotów na światowym rynku walutowym i pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej, opracowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, są dostępne na stronie internetowej tej instytucji: http://www.bis.org/publ/rpfx16.htm. Ponadto pod adresem: http://www.bis.org/statistics/triennialrep/national.htm znajdują się linki do opublikowanych przez niektóre inne banki centralne oświadczeń prasowych, w których przedstawiono wyniki badania obrotów dla ich krajowych rynków.

Plik do pobrania:

Zobacz również:

Wyniki badania w latach ubiegłych:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję