System płatniczy

SORBNET2 – informacja ogólna

10 czerwca 2013 r., po trwających ponad trzy lata przygotowaniach, Narodowy Bank Polski uruchomił system rozliczeń SORBNET2. W systemie tym prowadzone są rachunki bieżące banków i dokonywany jest rozrachunek międzybankowy dla płatności w złotych. System ten zastąpił działający od 1996 r. system SORBNET.

System SORBNET2 jest najważniejszym polskim systemem płatności, w którym rozliczane są operacje polityki pieniężnej, transakcje międzybankowe z rynku finansowego i wysokokwotowe zlecenia klientowskie, a także odbywa się rozrachunek innych systemów płatności.

Nowy system SORBNET2, podobnie jak jego poprzednik, jest systemem typu RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), w którym zlecenia płatnicze realizowane są zgodnie z zasadą rozrachunku brutto (przetwarzanie zleceń pojedynczo, tj. bez ich wzajemnego kompensowania) oraz zasadą rozrachunku w czasie rzeczywistym (przetwarzanie zleceń na bieżąco w ciągu dnia, a nie w wyznaczonych momentach dnia).

Dzięki uruchomieniu SORBNET2 nie tylko nastąpiło unowocześnienie polskiego systemu RTGS, ale także poprawiło się bezpieczeństwo jego działania. Przejście na rozwiązania oferowane przez międzynarodową sieć telekomunikacyjną SWIFT oraz zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych zwiększa niezawodność funkcjonowania systemu oraz jego wydajność, a w efekcie także bezpieczeństwo i efektywność obrotu międzybankowego. Oparcie komunikacji systemu SORBNET2 na sieci SWIFT ma również doprowadzić do dostosowania wszystkich polskich banków do rozwiązań telekomunikacyjnych przyjętych w globalnych systemach płatności.

Uczestnikami systemu SORBNET2 są :

  • Narodowy Bank Polski
  • 44 banki komercyjne
  • KSKOK
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  • KDPW_CCP S.A.

W 2020 r. w systemie SORBNET2:

  • zrealizowano ogółem 4 mln 310 tys. zleceń, o łącznej wartości 96,7 bln zł,
  • średnia wartość zlecenia wyniosła 22,4 mln zł,
  • średni dzienny wolumen zrealizowanych zleceń wyniósł 16 904, a średnie dzienne obroty 379,4 mld zł.

Pliki do pobrania:» LOGOWANIE DO DEDYKOWANEJ ZAKŁADKI

Uwaga! Zapisywanie plików lub korzystanie z linków dostępnych na tej stronie może wymagać od użytkownika autoryzacji.

Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2020 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,25
Lombardowa 1,75
Depozytowa 0,75
Redyskontowa weksli 1,30
Dyskontowa weksli 1,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-11-29
1 EUR4,6982
1 USD4,1627
1 CHF4,5013
1 GBP5,5531
100 JPY3,6729

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję