System płatniczy

Karty płatnicze – informacje kwartalne

Dane prezentowane w niniejszej informacji dotyczą polskiego rynku kart płatniczych i zostały opracowane przez Departament Systemu Płatniczego NBP w oparciu o dane statystyczne pochodzące z sektora bankowego oraz podmiotów niebankowych.

Podstawą prawną do nałożenia obowiązku sprawozdawczości na wymienione podmioty jest Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Zgodnie z nią sprawozdawczością na rzecz NBP zostali objęci:

 1. wydawcy kart płatniczych (banki i podmioty niebankowe) – m.in. w zakresie informacji o:
  • rodzajach i liczbie wydawanych kart płatniczych i operacjach dokonanych za ich pomocą,
  • liczbie bankomatów,
  • liczbie i wartości transakcji w bankomatach,
 2. agenci rozliczeniowi – m.in. w zakresie informacji o sieci akceptacji kart, tj.:
  • liczbie akceptantów,
  • punktów handlowo-usługowych oraz urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze,
  • operacjach zrealizowanych w tej sieci.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-30
1 EUR4,6806
1 USD4,4825
1 CHF4,6904
1 GBP5,4429
100 JPY3,2904

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję