System płatniczy

Karty płatnicze – informacje kwartalne

Dane prezentowane w niniejszej informacji dotyczą polskiego rynku kart płatniczych i zostały opracowane przez Departament Systemu Płatniczego NBP w oparciu o dane statystyczne pochodzące z sektora bankowego oraz podmiotów niebankowych.

Podstawą prawną do nałożenia obowiązku sprawozdawczości na wymienione podmioty jest Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 roku. Z chwilą wejścia w życie tej ustawy, tj. od 12 października 2003 roku, sprawozdawczością na rzecz NBP zostali objęci:

 1. wydawcy kart płatniczych (banki i podmioty niebankowe) – m.in. w zakresie informacji o:
  • rodzajach i liczbie wydawanych kart płatniczych i operacjach dokonanych za ich pomocą,
  • liczbie bankomatów,
  • liczbie i wartości transakcji w bankomatach,
 2. agenci rozliczeniowi – m.in. w zakresie informacji o sieci akceptacji kart, tj.:
  • liczbie akceptantów,
  • punktów handlowo-usługowych oraz urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze,
  • operacjach zrealizowanych w tej sieci.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-18
1 EUR4,4574
1 USD3,7585
1 CHF4,1378
1 GBP4,8811
100 JPY3,5973

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję