Komunikaty

Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2017 r.

Data publikacji strony: 11-12-2018

W dniu 6 grudnia 2018 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego rozpatrzył i przyjął dokument pt. Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2017 r.

Zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości określoną w Polityce sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, NBP ma obowiązek przedstawiać do publicznej wiadomości informacje o podejmowanych przez NBP działaniach w zakresie nadzoru systemowego (oversight), w tym także w zakresie monitorowania funkcjonowania infrastruktury systemu płatniczego w Polsce, tj. systemów płatności, schematów płatniczych, systemów rozliczeń i systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz usługi acquiringu świadczonej przez krajowe instytucje płatnicze.

Przyjęty raport jest kolejnym opracowaniem tego typu i prezentuje syntetyczną informację o funkcjonowaniu w 2017 r. nadzorowanej przez Prezesa NBP infrastruktury systemu płatniczego w Polsce. Raport jest podzielony na bloki tematyczne dedykowane poszczególnym elementom nadzorowanej infrastruktury, zawierające krótką ich charakterystykę i dane statystyczne, jak również przedstawiające podejmowane przez NBP wobec nich działania nadzorcze.

Z danych i analiz zaprezentowanych w raporcie jasno wynika, że polski system płatniczy systematycznie rozwija się, zarówno w obszarach tradycyjnych płatności, jak też poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ważnym zjawiskiem jest fakt, że polski system płatniczy, funkcjonując w coraz bardziej zaawansowany technologicznie sposób, jednocześnie stale zapewnia wysoki poziom sprawności i bezpieczeństwa.

Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2017 r. (PDF)

Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu płatniczego za 2016 r.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję