System płatniczy

Systemy Płatności natychmiastowych
– analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju

Materiał Systemy płatności natychmiastowych – analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju został przygotowany przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego na potrzeby Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego Zarządu NBP. Jego celem była przede wszystkim analiza wybranych systemów płatności natychmiastowych na świecie i w Polsce oraz przedstawienie roli banku centralnego w zakresie powstania i rozwoju tych systemów.

W materiale przedstawiono definicję systemu płatności natychmiastowych, przesłanki tworzenia tego typu rozwiązań płatniczych oraz ich klasyfikację wg zasad przeprowadzania rozliczeń i rozrachunku. Podjęto również próbę określenia dalszego kierunku rozwoju tych systemów wraz ze wskazaniem roli, jaką pełnią w krajowej infrastrukturze płatniczej.

Na potrzeby opracowania przeprowadzono badanie ankietowe nt. systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących w Polsce, skierowane do środowiska bankowego oraz operatorów systemów płatności natychmiastowych. Szczegółowe wyniki i wnioski wynikające z przedmiotowego badania zostały uwzględnione w materiale. W ostatniej części przedstawiono zaś propozycję działań wpływających na rozwój systemów płatności natychmiastowych w Polsce.

Na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2015 r. Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z opracowaniem i przedyskutowała wyniki tej analizy. Rada poparła propozycje działań mających na celu wsparcie rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Polsce oraz rozszerzenie ich zasięgu i dostępności.

Materiał został przekazany operatorom systemów płatności funkcjonujących w Polsce oraz środowisku bankowemu z prośbą o podjęcie z ich strony wyżej wspomnianych działań.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję