System płatniczy

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego

Data publikacji: 01-10-1998

W dniu 1 października 1998 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP – Rady ds. Systemu Płatniczego. Rada została powołana Uchwałą Zarządu NBP w  czerwcu br., a jej zasadniczym celem jest zapewnienie koordynacji działań NBP, Związku Banków Polskich, banków oraz innych krajowych podmiotów w zakresie rozwoju polskiego systemu płatniczego.

Do zadań Rady należy:

 • analizowanie i dokonywanie oceny polskiego systemu płatniczego oraz uregulowań prawnych z tego zakresu,
 • podejmowanie działań mających na celu integrowanie działań sektora bankowego w zakresie systemu płatniczego,
 • rozpatrywanie spraw wskazanych przez Zarząd NBP,
 • formułowanie propozycji działań mających na celu w szczególności:
  • adaptację polskiego systemu płatniczego do wymogów Unii Europejskiej,
  • minimalizację ryzyka systemowego w polskim systemie płatniczym,
  • usprawnienie obrotu płatniczego i zwiększanie jego bezpieczeństwa,
  • promowanie obrotu bezgotówkowego.

W Radzie, której przewodniczy Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP, uczestniczą przedstawiciele kierownictwa największych polskich banków (Bank Polska Kasa Opieki SA – Grupa Pekao SA, Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Rozwoju Eksportu SA) i głównych podmiotów działających w Polsce w obszarze związanym z systemem płatniczym, takich jak Związek Banków Polskich, Ministerstwo Finansów, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBANK SA, PolCard SA i państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rada ds. Systemu Płatniczego:

 • przyjęła Regulamin działania Rady ds. Systemu Płatniczego,
 • zapoznała się z informacją nt. funkcjonowania działającego w NBP systemu SORBNET oraz przewidywanych kierunków rozwoju tego systemu,
 • zapoznała się z przygotowywaną przez NBP dla Europejskiego Banku Centralnego publikacją nt. funkcjonowania polskiego systemu płatniczego.

Rada ustaliła, że jej spotkania będą odbywały się regularnie w odstępach kwartalnych.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję