System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 5 października 2004 r.

Data publikacji: 2004-10-05

W dniu 5 października 2004 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Pruski, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała materiał Związku Banków Polskich na temat nowych ram prawnych dla usług płatniczych na rynku wewnętrznym UE w odniesieniu do przepisów prawa i praktyki polskiej,
  2. rozpatrzyła informację Narodowego Banku Polskiego na temat spełnienia przez Polskę rekomendacji Europejskiego Banku Centralnego z 2002 r.,
  3. przyjęła informację Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. na temat eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeń międzybankowych,
  4. zapoznała się z dokonaną przez Związek Banków Polskich oceną funkcjonowania sektora bankowego w zakresie stosowania podpisu elektronicznego w świetle ustawy o podpisie elektronicznym,
  5. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego na temat stanu prac nad systemem SORBNET-EURO i informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. nt. stanu prac nad systemem EuroELIXIR,
  6. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2004 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu 2004 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję