System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 9 grudnia 1999 r.

Data publikacji: 09-12-1999

W dniu 9 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • przyjęła sprawozdanie zespołu roboczego do spraw wyjaśnienia problemów związanych z interpretacją przepisów prawnych dotyczących możliwości dokonania zwrotów błędnie zrealizowanych przez banki składek na ubezpieczenia społeczne,
  • przedyskutowała przesłanki i warunki zniesienia lub przesunięcia na godzinę wcześniejszą trzeciej sesji rozrachunkowej KIR S.A. w Departamencie Systemu Płatniczego NBP oraz wynikające z tego konsekwencje dla systemu płatniczego,
  • zapoznała się z problemami związanymi ze standaryzacją numerów rachunków bankowych.


Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję