System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2005 r.

data publikacji: 2005-12-12

W dniu 12 grudnia 2005 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Krzysztof Rybiński, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała zagadnienia związane z ewolucją polskiego systemu płatniczego na tle kierunków rozwoju systemu płatniczo-rozliczeniowego w Unii Europejskiej i zaakceptowała zaproponowane przez Narodowy Bank Polski strategiczne kierunki rozwoju polskiego systemu płatniczego,
  2. zapoznała się ze stanem prac, dotyczących budowy Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payment Area – SEPA) i regulacjami prawnymi związanymi z tą kwestią,
  3. zapoznała się z dokonaną przez Związek Banków Polskich oceną dotychczasowych działań w dziedzinie promocji obrotu bezgotówkowego i przedyskutowała propozycje ZBP w tej dziedzinie na przyszłość,
  4. zapoznała się z problematyką opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym,
  5. zapoznała się z informacją na temat podmiotów prowadzących działalność polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2006 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję