System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 13 czerwca 2002 r.

Data publikacji: 13-06-2002

W dniu 14 czerwca 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją przygotowaną przez KIR S.A. nt. przeprowadzania rozrachunku międzybankowego dla rozliczeń pieniężnych w KIR S.A.,
  2. pozytywnie zaopiniowała, przygotowany przez KIR S.A. i ZBP, projekt porozumienia międzybankowego umożliwiającego ucinanie obiegu czeków w postaci papierowej,
  3. zapoznała się z informacją KIR S.A. nt. opłacania zobowiązań podatkowych w systemie ELIXIR oraz zakresu kontroli takich zleceń przez banki, postulując równocześnie rozszerzenie zakresu dokonywania rozliczeń w formie bezgotówkowej,
  4. dokonała oceny planowanego połączenia wyników rozliczeń międzybankowych systemów KIR S.A. z wynikami rozliczeń z systemu PolCard S.A.,
  5. zapoznała się z informacją przygotowaną przez PolCard S.A. nt. zasad funkcjonowania i rozliczeń kart płatniczych wydawanych przez instytucje niefinansowe,
  6. na podstawie opracowania przygotowanego przez Departament Emisyjno – Skarbcowy NBP dokonała oceny funkcjonowania depozytów NBP w systemie bankowym w Polsce i zapoznała się z projektem ich modyfikacji,
  7. zapoznała się z materiałem sporządzonym przez Departament Systemu Płatniczego NBP na podstawie uzgodnień przyjętych przez zainteresowane strony na wspólnym spotkaniu nt. zamierzonych do podjęcia działań ze strony KDPW S.A., NBP i innych podmiotów w celu zwiększenia sprawności działania systemów rozrachunku papierów wartościowych w Polsce,
  8. przyjęła protokół z posiedzenia Rady w dniu 23 marca br.

Rada ustaliła, że kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się we wrześniu 2000 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję