System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 17 czerwca 1999 r.

Data publikacji: 17-06-1999

W dniu 17 czerwca 1999 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z problemami związanymi z rozliczaniem płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz propozycjami procedur zgłaszania i weryfikacji błędów popełnionych przy dokonywaniu ww. płatności,
  • zapoznała się z problemami dotyczącymi integracji Poczty Polskiej z bankowym systemem rozliczeń w aspekcie wdrażania obrotu bezpapierowego,
  • przedyskutowała propozycje niezbędnych do podjęcia działań prawnych, operacyjnych i technicznych w kierunku ograniczenia obiegu gotówkowego i rozwoju obrotu bezgotówkowego,
  • zapoznała się z możliwościami wprowadzenia elektronicznego trybu przedstawiania przez banki czeków do zapłaty,
  • przedyskutowała problemy fiskalne dotyczące wsparcia obrotu bezgotówkowego,
  • zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu polecenia zapłaty i upowszechnianiu wykorzystywania tego produktu w systemie bankowym,
  • zapoznała się z projektem zarządzenia Prezesa NBP w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

Rada ustaliła, że kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się we wrześniu 1999 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję