System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 21 września 2000 r.

Data publikacji: 21-09-2000

W dniu 21 września 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. omówiła propozycje Związku Banków Polskich, dotyczące projektu utworzenia systemu międzybankowych rozliczeń dla płatności krajowych dokonywanych w walutach obcych,
  2. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat regulacji prawnych Unii Europejskiej, dotyczących ochrony konsumenta w obrocie płatniczym, oraz problemów związanych z ich implementacją w polskim ustawodawstwie i praktyce bankowej,
  3. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2000 r.

Rada uznała za konieczne zorganizowanie dodatkowego posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 25 października 2000 r. w celu przedyskutowania projektów aktów prawnych implementujących podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej w obszarze systemu płatniczego.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję