System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 23 marca 2000 r.

Data publikacji: 23-03-2000

W dniu 23 marca 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przyjęła sprawozdanie z działalności Rady w 1999 r.,
  2. przyjęła roczny plan pracy Rady w 2000 r.,
  3. zapoznała się z informacją Departamentu Systemu Płatniczego NBP nt. rozwoju systemu SORBNET w 1999 r. oraz pozytywnie zaopiniowała kierunki jego rozwoju w najbliższych latach,
  4. dokonała oceny spełniania przez funkcjonujące w Polsce systemy rozrachunku papierów wartościowych międzynarodowych standardów, ze szczególnym uwzględnieniem standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej,
  5. zapoznała się z dokonaną przez Ministerstwo Finansów oceną systemu rozliczeń papierów wartościowych, a w szczególności obligacji skarbowych, w II półroczu 1999 r. i zaproponowała rozwiązania mające na celu usprawnienie tych rozliczeń,
  6. zapoznała się z aktualnym stanem prac dotyczących wprowadzenia jednolitego standardu numeru rachunku bankowego w Polsce i zarekomendowała ustalenie jako standardu stałego 26-cyfrowego krajowego numeru rachunku bankowego,
  7. pozytywnie oceniła materiał sporządzony przez Departament Systemu Płatniczego NBP nt. oceny funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 1999 r.,
  8. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zarządu NBP w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Rada ustaliła, że kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w czerwcu 2000 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję