System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: 2008-04-25

W dniu 25 kwietnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Piotr Wiesiołek, Przewodniczący Rady, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją o zorganizowanych przez NBP warsztatach nt. obrotu bezgotówkowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej; Rada przedyskutowała propozycje działań do podjęcia w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce i zaakceptowała propozycje podstawowych założeń i harmonogramu przygotowania Strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce,
  2. zapoznała się z wynikami porównania wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE,
  3. zapoznała się z wynikami analizy porównawczej wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec-grudzień 2007 r., wskazujšcymi na utrzymującą się, w porównaniu z ubiegłym półroczem, ogólną tendencję do pozostawania opłat na tym samym poziomie,
  4. zapoznała się ze stanem prac przygotowawczych dotyczących przejścia na system TARGET2,
  5. zapoznała się z oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2007 r. i pozytywnie ją zaopiniowała.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2007 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2008 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2008 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję