System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 27 marca 2003 r.

Data publikacji: 27-03-2003

W dniu 27 marca 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Andrzej Topiński, Zastępca Przewodniczącego Rady, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z wynikami oceny infrastruktury systemu płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych w Polsce przeprowadzonej przez Europejski Bank Centralny w 2002 r. oraz z wnioskami dla NBP i innych podmiotów wynikającymi z tej oceny,
  2. przedyskutowała propozycję stanowiska polskiego sektora bankowego wobec projektu SEPA (Single European Payments Area) oraz preferowanych kierunków rozwoju koncepcji organizacji rozliczeń detalicznych w strefie euro,
  3. zapoznała się z przygotowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA programem realizacji zalecenia NBP w sprawie gwarancji rozrachunku w systemie ELIXIR i pozytywnie go zaopiniowała,
  4. przedyskutowała propozycję Związku Banków Polskich w sprawie trybu rozliczeń międzybankowych w ostatnim dniu 2003 roku,
  5. przyjęła sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2002 r.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2002 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2003 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2003 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję