System płatniczy

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 28 marca 2001 r.

Data publikacji: 28-03-2001

W dniu 28 marca 2001 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z informacją na temat podjętych przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów i Związek Banków Polskich działań, dotyczących wprowadzenia obowiązku stosowania standardów i norm przez banki,
  2. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat bieżących problemów z wdrażaniem w bankach jednolitego standardu numeru rachunku bankowego,
  3. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2000 r.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty:
Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 r. oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2001 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2001 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję