System płatniczy

Wspólny rynek płatności detalicznych w euro

Integracja rynku płatności

W ramach Unii Europejskiej tworzony jest jednolity rynek płatności w euro. Głównymi inspiratorami tego przedsięwzięcia są Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny oraz europejskie środowisko dostawców usług płatniczych, w szczególności banków.

Istotną rolę we wprowadzaniu SEPA w Europie odgrywa Europejska Rada ds. Płatności - ang. European Payments Council - EPC, natomiast planowanie i strategia rozwoju SEPA przypisana została Radzie ds. Płatności Detalicznych w Euro - ang. Euro Retail Payments Board - ERPB.

W Polsce ciałem koordynującym wprowadzanie standardów SEPA do polskiego sektora płatniczego jest SEPA Polska - SEPA PL.

Głównymi instrumentami płatniczymi objętymi standaryzacją w ramach SEPA są: polecenie przelewu SEPA – ang. SEPA Credit Transfer - SCT, polecenie przelewu natychmiastowego SEPA - ang. SEPA Instant Credit Transfer - SCT Inst, polecenie zapłaty SEPA – ang. SEPA Direct Debit - SDD i płatności kartowe SEPA – ang. SEPA Cards Framework - SCF. Niezależnie od działań w zakresie standaryzacji bezgotówkowych instrumentów płatniczych prowadzone są prace związane z obsługą obiegu gotówki w euro w ramach tzw. Jednolitego Obszaru Gotówki w Euro- ang. Single Euro Cash Area - SECA.

Działania integracyjne na rynku płatności w euro stwarzają pole do dalszego rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Europie, takich jak płatności mobilne, czy faktury elektroniczne oraz dają możliwości dalszego wprowadzania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych w tym obszarze.

Polscy dostawcy usług płatniczych, którzy świadczą usługi polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w euro (w Polsce oferowanie tych usług w walucie euro nie jest obowiązkowe), zobowiązani są do stosowania regulacji unijnej, tzw. SEPA end-date.

Narodowy Bank Polski od samego początku wspiera inicjatywy integrujące płatności detaliczne w euro, zarówno jako katalizator zmian w polskim systemie płatniczym, jak i aktywny uczestnik tego systemu.

Zobacz również:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję