System płatniczy

System SORBNET-EURO(informacje archiwalne)

System SORBNET-EURO funkcjonował w NBP od marca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Służył on do dokonywania szybkich, bezpiecznych i tańszych rozliczeń krajowych i transgranicznych płatności w euro.

System SORBNET-EURO był systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) do obsługi rachunków w euro banków (i innych podmiotów) prowadzonych w Centrali NBP.

Wkrótce po uruchomieniu system SORBNET-EURO został pomyślnie połączony z paneuropejskim systemem rozliczeń TARGET. Połączenie zrealizowano za pośrednictwem dedykowanego łącza z systemem RTGS o nazwie BIREL, prowadzonym przez Bank Włoch. Przyłączenie Polski było wówczas najpoważniejszą zmianą w systemie TARGET od chwili jego uruchomienia w dniu 4 stycznia 1999 r.

Po migracji NBP z systemu TARGET do TARGET2, która miała miejsce w dniu 19 maja 2008 r., pośrednictwo NBP w rozliczeniach w euro w systemie TARGET2, a tym samym funkcjonowanie systemu SORBNET-EURO w NBP, zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego w tym zakresie, możliwe było maksymalnie do maja 2012 r. Zastosowanie się do ww. wymogów zostało zakończone pełnym sukcesem z dniem 21 listopada 2011 r., czyli w dniu ostatniej tury migracji krajowych uczestników z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP.

W dniu 1 stycznia 2012 r. NBP uruchomił nowy system o nazwie NBP-PHA będący aplikacją wewnętrzną NBP przygotowaną do współpracy z systemem TARGET2-NBP. Aplikacja ta umożliwia obsługę:

  • rozliczeń własnych NBP w euro,
  • rozliczeń klientów NBP w euro przeprowadzanych w systemie TARGET2-NBP,
  • kredytu w ciągu dnia w euro udzielanego uczestnikom bezpośrednim systemu TARGET2-NBP.

Pliki archiwalne do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję