KOMUNIKAT PRASOWY

Komisja Nadzoru Bankowego na 31 posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 1999 r. podjęła m.in. następujące uchwały:

153/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie p. Lucyny Maksymiuk-Pierzchały na stanowisko Prezesa Zarządu Polsko-Kanadyjskiego Banku Św. Stanisława S.A. z siedzibą w Waszawie.

154/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie p. Dong Chang Park na stanowisko Prezesa Zarządu LG Petro Bank S.A. z siedzibą w Łodzi.

155/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie p. Wojciecha Dziewulskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A. z siedzibą w Warszawie.

156/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie p. Elżbiety Kudowskiej-Bulwarskiej na stanowisko Członka Zarządu Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA z siedzibą w Warszawie.

157/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie p. Macieja Wolańskiego na stanowisko Członka Zarządu Bank of America (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie.

158/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie p. Bogdana Nawrockiego na stanowisko Członka Zarządu HYPO-BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

159/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na nabycie przez Fortis Bank, z siedzibą w Brukseli akcji uprawniających, łącznie z akcjami już posiadanymi, do wykonywania ponad 66% głosów, nie więcej niż 75% głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie.

160/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na nabycie przez Nordbanken AB z siedzibą w Sztokholmie, akcji uprawniających do wykonywania ponad 33% głosów, nie więcej niż 50% głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdyni.

161/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na nabycie przez Bank Pocztowy SA, z siedzibą w Bydgoszczy, akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% głosów, nie więcej niż 33% głosów, podzczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiego Banku Rolniczego SA. z siedzibą w Kaliszu.

169/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na połączenie Banku Spółdzielczego w Parczewie z Bankiem Spółdzielczym we Włodawie.

170/KNB/99
Uchwała z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na połączenie Banku Spółdzielczego w Biłgoraju z Bankiem Spółdzielczym w Goraju.


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję