Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego
w dniu 1 grudnia 1999

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 1999 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie Yves Drieux na stanowisko Prezesa Zarządu BPN-Dresdner Bank (Polska) SA z siedzibą w Warszawie.

KNB wydała zezwolenie:

  • na nabycie przez Bank Przemysłowo-Handlowy SA z siedzibą w Krakowie, praw z akcji Hypo-Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy banku,
  • na przekształcenie Hypo-Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w bank hipoteczny HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA.

KNB powołała Powiernika i Zastępcę Powiernika przy banku HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA oraz zatwierdziła Regulamin Wyceny Nieruchomości HypoVereinsbank Banku Hipotecznego SA.

KNB wydała zezwolenie na połączenie Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy z Bankiem Spółdzielczym w Piątku.

KNB przyjęła rekomendacje, dotyczące:

  • wewnętrznej kontroli w banku,
  • zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję