Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu 18 października 1999 r. wyraziła zgodę na powołanie:

  • Marka E. Forysiaka na stanowisko Prezesa Zarządu AIG Bank Polska S.A. z siedzibą w Siedlcach,
  • Pawła Siano na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  • Romana Raka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Unii Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Michała Kozarzewskiego na stanowisko członka Zarządu BNP-Dresdner Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Jarosława Małkowskiego na stanowisko członka Zarządu LG Petro Bank S.A. z siedzibą w Łodzi,
  • Doroty Braksator-Matuszczak na stanowisko członka Zarządu Banku CZĘSTOCHOWA S.A. z siedzibą w Częstochowie.

KNB wydała zezwolenie na nabycie przez Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie akcji uprawniających, łącznie z akcjami już posiadanymi, do wykonywania ponad 20 proc. głosów, nie więcej niż 25 proc. głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku Gdańskiego S.A. z siedzibą w Warszawie.

KNB wydała zezwolenie na połączenie Banku Handlowego S.A. w Warszawie z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie.

W uzasadnieniu swojej decyzji KNB podkreśla, że z analizy złożonych dokumentów wynika, iż sytuacja ekonomiczno-finansowa obu banków nie budzi zastrzeżeń.

Banki stwierdzają we wniosku, że połączenie obu banków zgodne jest z postępującymi procesami integracji instytucji finansowych w Europie Zachodniej. Oba banki, specjalizujące się w obsłudze przedsiębiorstw, stworzą największy kapitałowo bank Europy Centralnej i Wschodniej.

Nowy bank ma stać się liderem rynku w zakresie bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami, private banking. Banki zakładają, że fuzja pozwoli również na połączenie wysiłków mających na celu zdobycie znaczącej pozycji na rynku detalicznym w oparciu o sieć handlobanku.

Zwiększenie kapitału podniesie zdolność banku do podejmowania dużych zaangażowań oraz finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Efektem połączenia mają być istotne oszczędności kosztowe, co ma znaczenie w warunkach nasilającej się konkurencji i spadających marż. Głównym źródłem oszczędności będzie redukcja zatrudnienia oraz zmniejszenie użytkowanej powierzchni lokalowej.

Efekty te nie będą w pełni widoczne w uzyskiwanych wynikach ekonomicznych w pierwszym okresie po połączeniu, z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z tym przedsięwzięciem, lecz w perspektywie kilku lat.

Projektowane połączenie obu banków nie stanowi zagrożenia dla realizacji celu nadzoru bankowego określonego w art. 133 Prawa bankowego, a szczególnie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych.

KNB wydała również zezwolenie na połączenie:

  • Banku Energetyki S.A. z siedzibą w Radomiu z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Banku Spółdzielczego w Gościnie z Bankiem Spółdzielczym w Świdwinie,
  • Banku Spółdzielczego w Czerwinie z Bankiem Spółdzielczym w Ostrołęce.

KNB wydała zezwolenie na przejęcie Banku Spółdzielczego w Ułężu przez Lubelski Bank Regionalny S.A. w Lublinie.

Następne posiedzenie Komisji Nadzoru Bankowego odbędzie się 16 listopada br.


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję