KOMUNIKAT PRASOWY

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br.:

Wyraziła zgodę na powołanie:

 • Włodzimierza Grudzińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA z siedzibą w Warszawie,
 • Wojciecha Marka na stanowisko członka Zarządu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA z siedzibą w Warszawie.

KNB wydała zezwolenie na nabycie przez UniCredito Italiano S.p. A. z siedzibą w Mediolanie akcji Banku Polska Kasa Opieki SA - Grupa PEKAO SA z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania ponad 50 proc. głosów, nie więcej niż 66 proc. głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

KNB podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego w zakresie ustalającym obowiązki GINB odnośnie kryteriów powoływania powiernika i jego zastępcy w bankach hipotecznych.

KNB podjęła uchwałę w sprawie połączenia:

 • Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z Bankiem Spółdzielczym w Bodzanowie,
 • Banku Spółdzielczego w Chocianowie z Bankiem Spółdzielczym w Polkowicach,
 • Banku Spółdzielczego w Kłecku z Bankiem Spółdzielczym w Gnieźnie,
 • Banku Spółdzielczego w Rudnikach z Bankiem Spółdzielczym w Praszce,
 • Banku Spółdzielczego w Myśliborzu z Bankiem Spółdzielczym w Barlinku.

KNB podjęła uchwałę :

 • w sprawie przedłużenia zezwolenia na czasowe nieuwzględnianie w pomniejszeniach funduszy podstawowych BWR Real Banku SA w Krakowie niepokrytej straty z lat ubiegłych,
 • w sprawie zwolnienia Banku Współpracy Regionalnej SA w Krakowie z obowiązku tworzenia rezerw celowych na zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe w stosunku do BWR Real Banku SA w Krakowie,
 • w sprawie przedłużenia terminu podwyższenia funduszy własnych przez Oddział American Express (Poland) Ltd., stosownie do wymogów art. 172 ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

KNB zapoznała się z informacją GINB:

 • w sprawie procesu przygotowania banków do problemu Roku 2000,
 • w sprawie akcpeptacji porozumienia Komisji Nadzoru Bankowego z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd dotyczącego udzielania informacji na podstawie art. 131, ust. 4 ustawy Prawo bankowe.

KNB przyjęła ocenę sytuacji ekonomicznej banków w I kwartale 1999 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję