Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu 22 grudnia 1999 r. podjęła uchwałę w sprawie:

  • ustalenia innej metody klasyfikacji należności "starego" portfela kredytów mieszkaniowych przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności BP oraz ustalenia kuratora - Andrzeja Topińskiego - nad realizacją, przyjętego warunkowo Programu naprawczego. Kurator zostanie powołany z dniem 15 stycznia 2000 r.

KNB podjęła także uchwałę w sprawie:

  • wyrażenia negatywnej opinii na temat odwołania Prezesa Powszechnej Kasy Oszczędności BP.

Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwały w sprawie:

  • wydania zezwolenia na nabycie przez Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium, praw z akcji Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. z siedzibą w Krakowie, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
  • wydania zezwolenia na nabycie przez Banco Espirito Santo S.A. z siedzibą w Lizbonie akcji uprawniających, łącznie z akcjami już posiadanymi, do wykonywania ponad 10 proc. głosów, nie więcej niż 20 proc. głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę w sprawie:

  • wydania zezwolenia na nabycie przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Banku Współpracy Regionalnej S.A. w Krakowie, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, uwzględniając przy tym deklarację inwestora, iż inwestycja dokonana zostanie po przeprowadzeniu badania audytorskiego za 1999 r.

Komisja przyjęła również do wiadomości informację, iż wszystkie konieczne decyzje dotyczące struktury transakcji będą podjęte do połowy stycznia 2000 r.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie:

  • Krzysztofa Kalickiego na stanowisko członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Wojciecha Piotrowskiego na stanowisko członka Zarządu Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła ocenę sytuacji ekonomicznej banków w okresie styczeń – wrzesień 1999 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję