Nagrody dla Prezes NBP

Podczas pobytu w Waszyngtonie, w dniu 5 października 1998 r., Hanna Gronkiewicz-Waltz odebrała prestiżową nagrodę amerykańskiego miesięcznika bankowo-finansowego GLOBAL FINANCE, który zaliczył Prezes NBP do grona najlepszych szefów banków centralnych na świecie. W tym roku nagrodzeni zostali również: Alan Greenspan, gubernator Rezerwy Federalnej USA, Jean-Claude Trichet z Francji, Antonio Frazio z Włoch, Luis Angel Rojo z Hiszpanii, Gustavo Franco z Brazylii i Gyorgi Suranyi z Węgier.

Wcześniej nagroda GLOBAL FINANCE przyznana została Pani Prezes dwukrotnie: w roku 1994 - w uzasadnieniu zaakcentowano zasługi w tłumieniu inflacji oraz w roku 1997 - za umiejętne prowadzenie polityki pieniężnej. W uzasadnieniu do przyznanej w 1998 r. nagrody, Global Finance napisał m.in.: Fakt, że polskie rezerwy dewizowe wzrosły podczas kryzysu rosyjskiego jest jednym z wielu dowodów świadczących o wyjątkowym talencie Hanny Gronkiewicz-Waltz w dziedzinie polityki pieniężnej. Od czasu objęcia w 1992 r. stanowiska Prezesa NBP utrzymuje ona stabilność złotego, zmniejszyła inflację z 60 proc. do przewidywanego w tym roku poziomu 9,5 proc. i zapobiegła wymknięciu się spod kontroli deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. W ubiegłym roku okresowy wzrost stóp procentowych i podniesienie wysokości rezerw obowiązkowych schłodziły - według Global Finance - krajowy boom kredytowy.

Tegoroczną laureatką Nagrody Kisiela w kategorii - polityk została Prezes Narodowego Banku Polskiego. W uzasadnieniu Przewodniczący kapituły Nagród Kisiela, Jan Krzysztof Bielecki wskazał, że "Hanna Gronkiewicz-Waltz swoją postawą i swoim zachowaniem stabilizuje polską gospodarkę", i dodał, że Kisiel też był za stabilizacją gospodarki.

[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję