KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu 17 czerwca 1999 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • zapoznała się z problemami związanymi z rozliczaniem płatności składek na ubezpieczenia społeczne oraz propozycjami procedur zgłaszania i weryfikacji błędów popełnionych przy dokonywaniu ww. płatności,
  • zapoznała się z problemami dotyczącymi integracji Poczty Polskiej z bankowym systemem rozliczeń w aspekcie wdrażania obrotu bezpapierowego,
  • przedyskutowała propozycje niezbędnych do podjęcia działań prawnych, operacyjnych i technicznych w kierunku ograniczenia obiegu gotówkowego i rozwoju obrotu bezgotówkowego,
  • zapoznała się z możliwościami wprowadzenia elektronicznego trybu przedstawiania przez banki czeków do zapłaty,
  • przedyskutowała problemy fiskalne dotyczące wsparcia obrotu bezgotówkowego,
  • zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu polecenia zapłaty i upowszechnianiu wykorzystywania tego produktu w systemie bankowym,
  • zapoznała się z projektem zarządzenia Prezesa NBP w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

Rada ustaliła, że kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się we wrześniu 1999 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję