INFORMACJA
w sprawie wyboru przez Narodowy Bank Polski
banków, które w 2001 roku będą pełniły funkcję
dealera rynku pieniężnego

Już po raz piąty Narodowy Bank Polski dokonał wyboru banków dealerów rynku pieniężnego, tj. banków wyróżniających się dużą aktywnością na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych (bonów i obligacji) oraz bonów pieniężnych NBP.

W okresie od lutego do listopada 2000 r. - banki kandydujące do pełnienia funkcji dealera rynku pieniężnego oceniane były na podstawie pięciu obiektywnych kryteriów, w ramach Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD). Kryteriami tymi były:

 • udział obrotów zrealizowanych przez bank na wtórnym rynku bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w obrotach ogółem brutto tymi papierami,
 • udział średniego stanu portfela bonów skarbowych klientów niebankowych banku w średnim stanie kont ogółem tej kategorii klientów,
 • udział transakcji typu repo i typu sell-buy-back zrealizowanych przez bank na rynku międzybankowym w wartości ogółem tych transakcji, zawartych na rynku bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP,
 • udział obrotów obligacjami skarbowymi, zrealizowanych przez bank na wtórnym rynku poza obrotem nieregulowanym, w obrotach ogółem, zrealizowanych na tym rynku przez wszystkie banki kandydujące do funkcji dealera rynku pieniężnego,
 • poprawność relacji z bankiem centralnym.

Spośród 23 banków kandydujących do pełnienia funkcji dealera rynku pieniężnego wyłoniona została grupa 15 banków o najwyższym Indeksie Aktywności Dealerskiej. W dniu 19 grudnia br. banki te zawarły z NBP umowy w sprawie pełnienia funkcji dealera rynku pieniężnego w 2001 roku.

Lista 15 najaktywniejszych banków, uszeregowana według uzyskanego w 2000 roku poziomu IAD przedstawia się następująco:

 1. BRE Bank S.A. w Warszawie
 2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
 4. CITI Bank (Poland) S.A., w Warszawie,
 5. BIG Bank Gdański S.A. w Warszawie,
 6. Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie,
 7. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie,
 8. Bank Śląski S.A. w Katowicach,
 9. Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu,
 10. Raiffeisen Bank (Polska) S.A. w Warszawie,
 11. Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. w Poznaniu,
 12. ING Bank Oddział w Warszawie,
 13. Kredyt Bank S.A. w Warszawie.
 14. Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie,
 15. Societe Generale Oddział w Warszawie

Zarząd Narodowego Banku Polskiego uchwalił już kryteria wyboru dealerów na rok 2001. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy przyjęcie dwóch nowych kryteriów. Jedno z tych kryteriów oceniać będzie potencjał rozliczeniowy banków, natomiast drugie - aktywność banków na rynku terminowych instrumentów pochodnych na stopę procentową FRA i IRS.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję