Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 3 stycznia 2000 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Stopyra, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego dokonała wstępnej oceny przejścia polskiego systemu płatniczego przez przełom 1999 i 2000 r. Na podstawie informacji przekazanych m. in. przez banki, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i PolCard S.A., Rada ds. Systemu Płatniczego uznała, że polski system płatniczy został należycie przygotowany do przełomu 1999 i 2000 r., co znalazło odzwierciedlenie w pomyślnym zakończeniu pracy banków i instytucji rozliczeniowych w 1999 r. oraz w rozpoczęciu przez nie normalnej obsługi klientów w 2000 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-06-18
1 EUR4,5503
1 USD3,8198
1 CHF4,1580
1 GBP5,3015
100 JPY3,4678

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję