Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 21 grudnia 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę spełniania przez polski system płatniczy 10 minimalnych zasad obowiązujących dla krajowych systemów płatniczych w Unii Europejskiej,
  2. omówiła przesłanki i perspektywy eliminacji dokumentów papierowych z rozliczeń międzybankowych do dnia 31.12.2003 r.; Rada zaleciła konieczność przedyskutowania w trybie roboczym przez Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich oraz Ministerstwo Finansów możliwości wprowadzenia w przepisach ustawowych delegacji dla Prezesa NBP lub Ministra Finansów do określania obowiązujących standardów w zakresie rozliczeń pieniężnych dla banków i ich klientów,
  3. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat rozwoju bankowości internetowej i doświadczeń banków polskich w tej dziedzinie,
  4. zapoznała się z informacją Związku Banków Polskich na temat zasad preawizowania, obowiązujących przy realizacji międzybankowych przelewów wysokokwotowych.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 28 marca 2001 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję