Komunikat prasowy z posiedzenia KNB

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2000 roku wyraziła zgodę na powołanie:

  • Jacka Drozda na stanowisko Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie,
  • Dariusza Ledworowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Rabobank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Janusza Kaliszyka na stanowisko członka Zarządu INVEST-BANKU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  • Richarda Williama Horgana na stanowisko członka Zarządu Banku Zachodniego S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

KNB wydała zezwolenie na nabycie przez:

  • Caisse Centrale de Credit Cooperatif z siedzibą w Nanterre, akcji i praw z akcji Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie uprawniających, łącznie z akcjami już posiadanymi, do wykonywania ponad 25 proc. głosów, nie więcej niż 33 proc. głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
  • Polski Koncern Naftowy S.A. praw z akcji LG Petro Banku S.A. uprawniających do wykonywania ponad 10 proc. głosów, nie więcej niż 20 proc. głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie akcji Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A. z siedzibą w Warszawie uprawniających, łącznie z akcjami już posiadanymi, do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

KNB wydała zezwolenie na utworzenie banku pod nazwą "Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Szczecinie.

KNB wydała zezwolenie na połączenie BS w Kołczygłowach z BS w Bytowie.

KNB przyjęła ocenę sytuacji ekonomicznej banków w 1999 roku.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję