Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2000 roku wyraziła zgodę na powołanie:

  • Henryka Pyrki na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Współpracy Europejskiej S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Lecha Gajewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Gabryela Główki na stanowisko członka Zarządu Śląskiego Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Jana Czeremchy na stanowisko członka Zarządu Rabobank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła i przyjęła "Program naprawczy PKO BP S.A. na lata 1999 - 2003".

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła:

  • informację GINB na temat sytuacji finansowej wybranych banków spółdzielczych,
  • informację GINB w sprawie realizacji przez banki spółdzielcze normy z art. 172, ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w zakresie funduszy własnych,
  • notatkę GINB w sprawie prac prowadzonych nad podpisaniem porozumień z zagranicznymi organami nadzoru bankowego. Porozumienie takie zostanie m.in. podpisane 7 grudnia br. z litewskim nadzorem bankowym.
  • notatkę GINB w sprawie akceptacji projektu porozumienia pomiędzy Komisją Nadzoru Bankowego a Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w sprawie udzielania informacji.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła ocenę sytuacji ekonomicznej banków w okresie styczeń-wrzesień 2000 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję