Komunikat prasowy

Na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2000 r. Komisja Nadzoru Bankowego omówiła szereg wydarzeń mających miejsce w okresie ostatniego roku podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy i posiedzeń rad nadzorczych banków oraz możliwych ich konsekwencji dla stabilności i przejrzystości systemu bankowego w Polsce.

Komisja Nadzoru Bankowego oczekuje, że gwarantowane przepisami kodeksu handlowego prawa mniejszościowych akcjonariuszy banków będą respektowane oraz wyraża przekonanie, że zawieszanie obrad walnych zgromadzeń akcjonariuszy banków nie stanie się powszechną praktyką. Właściciele banków powinni zapewniać stałe funkcjonowanie w pełnym składzie zarządów i rad nadzorczych banków.

Komisja Nadzoru Bankowego oświadcza, że będzie przeciwdziałać postępowaniu akcjonariuszy i władz banków, które mogłoby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo zgromadzonych w bankach depozytów.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2000 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie:

  • Alfreda Brodzkiego na stanowisko Prezesa Zarządu Invest-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  • Grażyny Niewolik na stanowisko członka Zarządu Banku Zachodniego S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na nabycie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem akcji Banku Handlowego w Warszawie S.A. uprawniających łącznie z akcjami posiadanymi do wykonywania ponad 10 proc. nie więcej niż 25 proc. głosów podczas WZA Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę w sprawie stosowania przez Bank Śląski S.A. w Katowicach innej metody klasyfikacji należności od określonej w załączniku nr 1 do uchwały Nr 13/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. Urz. NBP Nr 29, poz. 65 i z 1999 r. Nr 7, poz. 11 i Nr 23, poz. 39) wobec należności od podmiotów gospodarczych nie objętych zakresem podmiotowym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. Urz. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Krajence ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Złotowie.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła również sprawozdanie z działalności KNB za 1999 rok.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję