Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2000 roku wyraziła zgodę na powołanie:

  • Gabrieli Gryboś na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdyni,
  • Piotra Puczyńskiego na stanowisko członka Zarządu Banku Współpracy Europejskiej S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Jarosława Parkota na stanowisko członka Zarządu Citibank (Poland) S.A. z siedzibą w Warszawie.

KNB wydała zezwolenie na:

  • utworzenie banku hipotecznego pod nazwą "Śląski Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.
  • połączenie Banku Spółdzielczego w Człopie ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Zakrzewie.

KNB wydała uchwałę w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

Z dniem 9 listopada 2000 roku Komisja Nadzoru Bankowego ustanowiła Zarząd Komisaryczny w Wielkopolskim Banku Rolniczym S.A. w Kaliszu na okres sześciu miesięcy, tj. do dnia 8 maja 2001 roku. Powyższa decyzja nie wpływa w żaden sposób na działalność Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. w Kaliszu w zakresie obsługi jego klientów. Bank będzie nadal świadczył usługi swoim klientom w pełnym dotychczas prowadzonym zakresie. Przyczyną powołania Zarządu Komisarycznego w Wielkopolskim Banku Rolniczym S.A. w Kaliszu jest brak efektywnych działań ze strony władz Banku zmierzających do ustabilizowania jego sytuacji.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję