Komunikat z posiedzenia Zarządu NBP

Zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 31 marca br. omówił:

  • stopień dostosowania statystyki monetarnej i finansowej opracowywanej przez NBP do wymogów Europejskiego Banku Centralnego.

Zarząd NBP przyjął uchwały w sprawie:

  • warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych przez NBP,
  • obiegu dokumentów i informacji związanych z kontrolami zewnętrznymi w NBP,
  • organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg, wniosków i listów w NBP.

Zarząd NBP rekomendował Prezesowi NBP podpisanie zarządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

Zarząd NBP przyjął informację podsumowującą prace nad PR 2000 w NBP oraz uchylił uchwałę powołującą Pełnomocnika ds. PR 2000 w NBP.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-06-18
1 EUR4,5503
1 USD3,8198
1 CHF4,1580
1 GBP5,3015
100 JPY3,4678

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję