KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

Komisja Nadzoru Bankowego informuje, że na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Dz. U. Nr 160 poz. 1063, Dz. U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Dz. U. Nr 11, poz. 95 i Dz. U. Nr 40, poz. 399 i z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94 poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122 poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64), Uchwałą Nr 67/KNB/01 z dnia 6 sierpnia 2001 r. podjęła decyzję o przejęciu Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. w Kaliszu przez Bank Śląski S.A. w Katowicach.

Podejmowane działania przez dotychczasowych akcjonariuszy nie doprowadziły do dokapitalizowania WBR S.A. Prowadzone w tej sprawie negocjacje z potencjalnymi inwestorami przez ustanowiony z dniem 8 listopada 2000 r. Zarząd Komisaryczny zostały zakończone powodzeniem. Zgodę na przejęcie WBR S.A. wyraził Bank Śląski S.A. w Katowicach. Biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia interesów klientów Banku, podjęcie decyzji o przejęciu Banku znajduje pełne uzasadnienie. Realizacja tej decyzji zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Wielkopolskim Banku Rolniczym S.A. w Kaliszu.

Na podstawie decyzji Komisji, z dniem 9 sierpnia 2001 r. Bank Śląski S.A. w Katowicach przejmuje zarząd majątkiem Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. w Kaliszu. Przejęcie WBR S.A. nastąpi na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 24 sierpnia 2001 r. i z tym dniem Bank Śląski S.A. w Katowicach wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. w Kaliszu.

Zgodnie z art. 147 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Radzie Nadzorczej Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. w Kaliszu przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru Bankowego. W przypadku złożenia skargi na decyzję Komisji Nadzoru Bankowego, przejecie nastąpi po rozpatrzeniu skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-24
1 EUR4,5272
1 USD3,8833
1 CHF4,1998
1 GBP4,9467
100 JPY3,6866

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję