Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 7 marca 2001 roku wyraziła zgodę na powołanie:

 • Edmunda Zawadzkiego na stanowisko Prezesa Zarządu MHB Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Raimo Juhani Valo na stanowisko Prezesa Zarządu Svenska Handelsbanken (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Wiesława Żółtkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 • Grzegorza Tracza na stanowisko Prezesa Zarządu Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Zbigniewa Lichockiego na stanowisko członka Zarządu MHB Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Roberta Tomasza Rutowicza na stanowisko członka Zarządu Svenska Handelsbanken (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na połączenie Banku Zachodniego S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. z siedzibą w Poznaniu przez przeniesienie majątku Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. na Bank Zachodni S.A. w zamian za akcje Banku Zachodniego S.A.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na nabycie przez:

 • ING Bank z siedzibą w Amsterdamie akcji Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
 • Bank Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu akcji Gliwickiego Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Gliwicach, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
 • The Bank of New York z siedzibą w Nowym Jorku akcji Powszechnego Banku Kredytowego S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawniających, łącznie z akcjami już posiadanymi, do wykonywania ponad 20 proc. głosów, nie więcej niż 25 proc. głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
 • GE Capital International Financing Corporation z siedzibą w Nowym Jorku akcji GE Capital Banku S.A. z siedzibą w Gdańsku, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
 • GE Capital International Financing Corporation z siedzibą w Nowym Jorku akcji GE Banku Mieszkaniowego S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego:

 • rozpatrzyła sytuację banków komercyjnych objętych programem naprawczym,
 • przyjęła Sprawozdanie z działalności KNB za 2000 rok,
 • przyjęła ramowy plan pracy KNB na 2001 rok.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-01
1 EUR4,4465
1 USD3,9591
1 CHF4,1804
1 GBP4,9043
100 JPY3,6818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję