Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 11 maja 2001 r. wyraziła zgodę na powołanie:

  • Jacka Ksenia na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Zachodniego S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
  • Wojciecha Pietrasika na stanowisko członka Zarządu Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie:

  • na nabycie przez BNP Paribas z siedzibą w Paryżu akcji BNP Dresdner Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.
  • na pośrednie nabycie przez Caisse Nationale de Credit Agricole S.A. z siedzibą w Paryżu akcji Lukas Banku Świętokrzyskiego S.A. z siedzibą w Kielcach, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.
  • na nabycie przez Bank Komunalny S.A. z siedzibą w Gdyni akcji BWP-Unibank S.A. z siedzibą w Gdańsku, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na połączenie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. z siedzibą we Wrocławiu z:

  • Bankiem Unii Gospodarczej S.A. z siedzibą Warszawie
  • Lubelskim Bankiem Regionalnym S.A. z siedzibą w Lublinie
  • Małopolskim Bankiem Regionalnym S.A. z siedzibą w Krakowie
  • Rzeszowskim Bankiem Regionalnym S.A. z siedzibą w Rzeszowie
  • Warmińsko-Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A. z siedzibą w Olsztynie.

Jest to druga - po wejściu w życie ustawy z 7 grudnia 2000 r. "O funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających" - konsolidacja w sektorze spółdzielczym banków zrzeszających. Dzięki niej powstanie grupa kapitałowa zrzeszająca prawie 400 banków spółdzielczych.
Połączenie to stanowi przykład cennej oddolnej inicjatywy w sektorze bankowości spółdzielczej.
Konsolidacja ta umożliwi bankom poprawę wyników ekonomicznych, lepszą obsługę klientów, świadczenie nowych usług, wprowadzanie zaawansowanych technologii, a docelowo budowę silnej i sprawnej grupy bankowo-spółdzielczej powstałej z wykorzystaniem zasad tradycyjnej, dobrej spółdzielczości.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na połączenie Banku Spółdzielczego w Rudzińcu z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła "Ocenę wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na rozwój banków w 2000 r.".


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję