Oświadczenie Rady Polityki Pieniężnej
w sprawie działań politycznych podważających niezależność banku centralnego

Rada Polityki Pieniężnej wyraża głębokie zaniepokojenie nasilającymi się od kilku miesięcy politycznymi atakami przeciwko Narodowemu Bankowi Polskiemu i jego organom.

Niska inflacja, stabilny pieniądz i niezależny od nacisków politycznych bank centralny stanowią nieodzowne warunki stabilnego rozwoju gospodarczego, a zarazem podstawowe standardy ekonomiczne i instytucjonalne, obowiązujące w krajach OECD, do której Polska należy oraz w Unii Europejskiej, o członkostwo w której Polska się ubiega. Zasady te zostały również w pełnej rozciągłości potwierdzone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przykrością stwierdzamy, że będące bezprecedensową formą nacisku politycznego wypowiedzi niektórych przedstawicieli Rady Ministrów, a także zapowiadane zmiany w statusie prawnym NBP i RPP podważają wyżej wymienione zasady i porządek konstytucyjny w państwie oraz wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej.

Działania te szkodzą również gospodarce, zwiększając niepewność co do przyszłej sytuacji makroekonomicznej, nerwowość rynków finansowych i działania spekulacyjne, obniżają reputację inwestycyjną naszego kraju, a tym samym pogarszają perspektywy rozwoju w średniej i dłuższej perspektywie.

Rada wielokrotnie podkreślała, że Polsce potrzebna jest głęboka reforma finansów publicznych, rynku pracy, kontynuacja prywatyzacji i zmian strukturalnych, zwiększających zdolność gospodarki do konkurowania w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Konieczna jest także lepsza koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej oraz stabilny pieniądz. Demagogiczne ataki przeciwko bankowi centralnemu i populistyczne recepty nie są w stanie zastąpić dobrej polityki ekonomicznej.

Rada Polityki Pieniężnej wyraża nadzieję, że obrana przez nowy rząd i większość parlamentarną polityka konfrontacji z niezależnym bankiem centralnym i prowadzoną przez niego polityką antyinflacyjną zostaną zastąpione konstruktywną współpracą, opartą na respektowaniu konstytucyjnej roli i zadań poszczególnych organów państwa, a mającą na celu rozwiązanie istniejących problemów gospodarczych Polski oraz przygotowanie naszego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej. Rada ze swej strony jest do takiej współpracy gotowa.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję