Leszek Balcerowicz wspiera
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Leszek Balcerowicz, Prezes Narodowego Banku Polskiego i Jerzy Owsiak, Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podpisali 15 grudnia 2001 roku w siedzibie NBP umowę o wspólnej zbiórce pieniędzy dla chorych dzieci.

Inicjatorem akcji jest Narodowy Bank Polski. Stanowi ona część kampanii edukacyjno - promocyjnej prowadzonej pod hasłem: "Euro - nowa waluta zjednoczonej Europy" realizowanej przez bank. Umowa, którą podpisali Leszek Balcerowicz i Jurek Owsiak określa zasady prowadzenia wspólnej akcji charytatywnej, która potrwa od 2 do 20 stycznia 2002 roku. Będzie ona polegać na zbieraniu i wymianie na euro walut narodowych 12 państw Unii Gospodarczej i Walutowej w ramach X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Już od 2 stycznia we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego będą stały specjalne skarbonki, do których będzie można wrzucać wycofywany bilon 12 krajów, wprowadzających euro z dniem 1 stycznia 2002 roku. Z kolei w dniu Finału (13 stycznia 2002 roku) wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oprócz waluty polskiej będą gromadzić także monety narodowe krajów Unii Gospodarczej i Walutowej. W uliczną akcję włączy się też osobiście Leszek Balcerowicz.

Pieniądze zebrane podczas X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla hospicjów dziecięcych w całej Polsce. Jeżeli zebrane środki przekroczą potrzeby hospicjów, pieniądze zasilą ogólne konto X Finału Wielkiej Orkiestry Jurka Owsiaka. Będzie można za nie kupić sprzęt medyczny do leczenia dzieci z wadami wrodzonymi.

Narodowy Bank Polski bez prowizji wymieni narodowe waluty na euro i przekaże całą kwotę Fundacji do 28 lutego 2002 roku. NBP odda też Fundacji zebrane w czasie akcji waluty, które nie podlegają wymianie na euro (np. złotówki).

Podczas X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie zlicytowane pióro, którym Leszek Balcerowicz i Jurek Owsiak podpisali umowę.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Prasowe Narodowego Banku Polskiego pod numerem telefonu:

  • 653-17-07
  • 653-20-12.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-24
1 EUR4,5272
1 USD3,8833
1 CHF4,1998
1 GBP4,9467
100 JPY3,6866

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję