Komunikat z posiedzenia Zarządu
w dniu 16.02.2001

Zarząd Narodowego Banku Polskiego na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2001 r. przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.
Przyjęta uchwała daje bankom możliwość wyboru nośnika przekazywanych informacji, m.in. wykorzystywania do przekazu poczty elektronicznej.
Ma również na celu dostosowanie pakietu sprawozdawczości bankowej do przyjętej przez Komisję Nadzoru Bankowego uchwały w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków, stanowiącej realizację pierwszego etapu wprowadzania dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej adekwatności kapitałowej instytucji kredytowych.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję