Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 12 września 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. postanowiła zarekomendować Zarządowi NBP propozycję Związku Banków Polskich w sprawie organizacji rozliczeń i rozrachunków międzybankowych w dniach: 30 i 31 grudnia 2002 r.,

  2. zapoznała się z wynikami analizy dotyczącej prawnych możliwości odrzucania zleceń płatniczych z numerami rachunków bankowych określonych niezgodnie ze standardem NRB,

  3. zapoznała się z informacją Ministerstwa Finansów nt. wprowadzania w życie przepisów ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

  4. zapoznała się z informacją Narodowego Banku Polskiego nt. roli NBP w dziedzinie nadzoru nad systemami płatności oraz przedyskutowała zakres, treść i formę publicznego stanowiska NBP w tej sprawie,

  5. przyjęła sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2002 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w październiku 2002 roku.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję