Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego
w dniu 20 grudnia 2002 r.

W dniu 20 grudnia 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. przedyskutowała rolę izb rozliczeniowych w realizacji płatności transgranicznych,
  2. zapoznała się z przedstawioną przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA analizą wpływu rozwoju Internetu na rozliczenia międzybankowe,
  3. zapoznała się z przedstawioną przez Ministerstwo Finansów analizą nowych produktów oraz systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w rozliczeniach bezgotówkowych i zagrożeniami związanymi z przestępstwami dokonywanymi za ich pomocą,
  4. przedyskutowała propozycje Związku Banków Polskich, dotyczące zmian w zakresie trybu rozliczania dokumentów obciążeniowych, oraz projekt Gospodarczego Obciążenia Bezpośredniego (GOBI).

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w marcu 2003 roku.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-13
1 EUR4,4745
1 USD3,9564
1 CHF4,2006
1 GBP4,9886
100 JPY3,6955

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję