Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego
w dniu 21 marca 2002 r.

W dniu 21 marca 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  1. zapoznała się z projektami nowych regulacji, istotnych dla funkcjonowania systemu płatniczego: ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych i zarządzenia Prezesa NBP w sprawie numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach i zaproponowała zmiany do tych projektów,
  2. przedyskutowała problemy związane z formularzami zleceń płatniczych przeznaczonymi do dokonywania płatności podatkowych oraz oceniła zasadność wykorzystania przez Ministra Finansów ustawowej delegacji do określania wzoru formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej,
  3. przedyskutowała kwestie związane z księgowym zamknięciem roku 2002 w bankach,
  4. pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2001 r.

Ponadto Rada przyjęła dwa dokumenty: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2001 roku oraz Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2002 roku.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w czerwcu 2002 roku.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję