Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 czerwca 2003 r.

W dniu 18 czerwca 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:
  1. przedyskutowała spodziewany wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. o płatnościach transgranicznych w euro na działalność polskich banków,
  2. przedyskutowała projekt strategii rozwoju systemu SORBNET, przedstawiony przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego,
  3. omówiła propozycje zmian w organizacji systemu rozliczeń kartowych w Polsce,
  4. zapoznała się z informacją Krajowej Izby Rozliczeniowej SA na temat stanu realizacji programu pełnej elektronizacji rozliczeń,
  5. przedyskutowała propozycje Związku Banków Polskich w dziedzinie możliwości usprawnienia obrotu gotówkowego w Polsce.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu 2003 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję