Informacja w sprawie wcześniejszego wykupu przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

W dniu 30 września 1999 r. Narodowy Bank Polski wyemitował za uwolnione środki pochodzące z obniżenia stóp rezerwy obowiązkowej sześcio-, siedmio-, ośmio-, dziewięcio- i dziesięcioletnie obligacje, które zostały zakupione przez 67 banków (51 komercyjnych i 16 spółdzielczych). Wartość wyemitowanych obligacji, indeksowanych wskaźnikiem inflacji, wyniosła 13.027 mln zł.


W dniu 28 lutego 2002 r. Zarząd NBP dokonał zamiany 60 % posiadanych przez banki obligacji na obligacje o oprocentowaniu rynkowym. Operacją zamiany objęte zostały obligacje sześcio-, siedmio- i ośmioletnie, o łącznej wartości nominalnej 7.816 mln zł. Nowo wyemitowane 10 - letnie obligacje NBP mogą być nabywane na rynku wtórnym przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zaś ich oprocentowanie ustalane jest na podstawie rentowności 52 - tygodniowych bonów skarbowych.


Po urynkowieniu 60 % obligacji w portfelach 53 banków znajduje się 52.109.258 sztuk obligacji dziewięcioletnich i dziesięcioletnich NBP o łącznej wartości nominalnej 5.211 mln zł, oprocentowanych na poziomie inflacji, których wcześniejszy wykup został przewidziany w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2003.


W dniu 4 marca 2003 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu, w dniu 3 kwietnia 2003 r., przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej, oprocentowanych na poziomie inflacji.


Decyzja o przedterminowym wykupie obligacji spowoduje wzrost dochodów banków oraz poprawę ich konkurencyjności, zarówno wobec banków nie posiadających obligacji NBP wyemitowanych w 1999 r. - z powodu powstałych z tego tytułu korzystnych zmian w strukturze bilansów banków posiadających nisko dochodowe obligacje - jak i wobec banków zagranicznych, w wyniku zmniejszenia obciążeń z tytułu rezerwy obowiązkowej.
[ Powrót ] [ Do druku ]


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję